Spomin vseh vernih rajnih

25 oktobra, 2023

 

2. novembra se spominjamo vseh vernih rajnih, torej vseh naših bratov in sester, ki so že v večnosti, a še niso prišli v nebeško domovino. Na verne duše v vicah torej mislimo in smo z njimi povezani po ljubezni, ki je dar Svetega Duha. Za njih molimo, da bi bili rešeni grehov in jim s svojo priprošnjo skušamo pomagati prejeti večno življenje pri Bogu.

 

 

V občestvu svetih se pravi “med verniki, ki so že v nebeški domovini, tistimi, ki se v vicah pokorijo za svoje grehe, in tistimi, ki še potujejo na zemlji, obstoji neprestana vez ljubezni in obilna izmenjava vseh dobrin”. V tej čudoviti izmenjavi svetost enega koristi drugim mnogo bolj, kakor pa je greh enega mogel povzročiti škodo drugim. Tako omogoča zatekanje k občestvu svetih skesanemu grešniku, da je hitreje in učinkoviteje očiščen kazni za greh.

Katekizem, 1475, str. 390