Sveti krst

3 aprila, 2024

Jezus je naročil apostolom: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence:
krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega duha«
(Mt 28,19).

 

Kaj je zakrament svetega krsta?

Sveti krst je osnovni zakrament in pogoj za ostalih šest zakramentov katoliške Cerkve. Z njim je človek sprejet v skupnost vernih kot Božji otrok, očiščen izvirnega greha. Krsti se lahko tudi odrasla oseba, kateri so izbrisani izvirni greh in tudi prej storjeni grehi. Za odrasle krščence je značilno obdobje priprave (t.i. katehumenat) na prejetje prvega zakramenta. S krstom prejmemo darove vere, upanja in ljubezni ter postanemo kristjani.

Hkrati krst v duhovnem smislu pomeni smrt starega človeka (odpustitev grehov) in novo rojstvo. Nov kristjan je vključen v odrešilno umiranje Jezusa Kristusa in od takrat naprej zavezan z Bogom, s čimer mu je omogočeno vstajenje po smrti v večno življenje. Krsti se lahko vsak, edini predpogoj pa je vera, ki se prvič javno izpove pri svetem krstu.

Krst se je v različnih oblikah izvajal že od začetka Cerkve, kot prvi krščevalec, pa nam je znan Janez Krstnik, ki je sam krstil tudi Jezusa v reki Jordan.

 

Kaj je izvirni greh?

Bog si je za nas zamislil rajsko stanje, a izvirni greh Adama in Eve pričuje o tem, da je človek usojen na večno ločenost od Boga, kar pomeni večno pogubljenje. Krščansko razodetje pravi, da ima človek ob telesnem rojstvu izvirni greh. Iz duhovne smrti lahko človeka reši le Bog, ki mu izbriše izvirni greh preko krsta.

 

Kaj imata skupnega zakrament krsta in Velika noč?

V prvih stoletjih Cerkve je bilo običajno krščevanje odraslih tj. katehumenov, ki so se na krst pripravljali in nato prejeli zakrament krsta in birme na veliko soboto med velikonočno vigilijo. Ta praksa se še vedno izvaja.

Ker voda skozi Sveto pismo predstavlja simbol nevarnosti, potopitev v vodo hkrati pomeni smrt starega človeka, ki se duhovno prerodi, očiščen vseh grehov. To nosi simboliko Jezusovega darovanja na križu in njegovega vstajenja. V duhu tega simbolizma je še danes prisoten prižig krstne sveče s plamenom velikonočne sveče.

 

Kaj potrebujete za krst?

Na krst s seboj prinesete krstno svečo in bel prtiček oziroma belo oblačilo za otroka. Največkrat krščencu to priskrbijo starši ali pa botri.

 

Kdo je lahko boter, kdo ga izbere in kaj so njegove naloge?

Zakonik cerkvenega prava določa, naj bo boter ali botra samo eden, lahko pa sta dva. Izbere ga lahko krščenec sam ali njegovi starši. Boter mora imeti prejete zakramente krsta, obhajila in birme, ter dopolniti vsaj šestnajst let. Poleg tega ne sme biti starš krščenca ter nekdo, ki je le civilno poročen ali pa živi izven zakonske zveze. Boter mora pred samim obredom krsta pridobiti dovoljenje duhovnika.

Dolžnost botra je pomagati staršem pri verski vzgoji otroka, s svojim zgledom krščanskega življenja, molitvijo in dobrimi nasveti. Priporočeno je, da boter ni prestar, da lahko otroka spremlja celotno obdobje odraščanja.

 

Kako poteka obred Svetega krsta?

Obred krsta je sestavljen iz sprejema otroka, branja Božje besede, blagoslova vode, s katero se bo krstilo, odpoved grehu in izpoved vere, glavno dejanje krsta (oblitje z vodo, maziljenje s krstnim oljem in prižig krstne sveče) in sklepa (očenaš ter blagoslov staršev in navzočih).

V smrtni nevarnosti lahko človeka z znamenjem križa in oblitjem vode krsti tudi laik.