Sveta birma

10 oktobra, 2022

Kaj je birma?

Zakrament birme, ki sledi krstu in obhajilu, je zadnji izmed zakramentov uvajanja. Birmanec se takrat popolnoma poveže s cerkveno skupnostjo, ter prejme Svetega Duha in njegove darove.  Birma je kot nekakšna pogodba z Bogom – birmanec se zaobljubi, da pripada krščanski veri ter da bo postal ‘priča’ za Kristusa, Bog pa mu v dar dá svojega Duha, ki bo vselej prisoten v njegovem življenju. Ta praznik torej hkrati označuje tudi nek prehod iz otroštva v odraslost, nov dar pa bo birmancu pomagal pri odločitvah in v preizkušnjah. 

sveta birma zakrament

Kdo je Sveti duh in kako se birma povezuje s binkoštnim dnem?

Sveti duh je, poleg Boga in Božjega sina, ena izmed treh božjih oseb, ki tvorijo Sveto Trojico oziroma troedinega Boga.  Po svetopisemskem izročilu se pogosto pokaže kot golob, navzoč pa je tudi preko drugih simbolov npr. ogenj, živa voda, maziljenje s krizmo, polaganje rok.

Praznik Svetega Duha oz. Binkošti praznujemo petdeset dni po Jezusovem vstajenju oz. Veliki noči. To je dan, ko so zbrani apostoli prejeli sv. Duha od Jezusa Kristusa, s čimer so dobili dar govorjenja v različnih jezikih in nato začeli pričevati vero ter graditi katoliško Cerkev. 

Kaj so darovi Svetega Duha?

Prvi temeljni dar Svetega Duha, dar vere, smo prejeli že pri krstu, pri birmi pa to potrdimo in prejmemo še sedmerico drugih darov. Številka sedem ni naključna, ampak simbolično izraža popolnost.

 1. Dar modrosti
 2. Dar umnosti
 3. Dar sveta
 4. Dar moči
 5. Dar vednosti
 6. Dar pobožnosti
 7. Dar strahu božjega

Kaj so sadovi Svetega Duha?

Ko sprejmemo in izpolnjujemo darove Svetega Duha, se v nas zasadijo še sadovi: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, dobrohotnost, krotkost, zvestoba, skromnost, vzdržnost, čistost.

Kdo se lahko birma, kakšne so zahteve in kako poteka priprava?

Birmo sme prejeti vsak krščen, ki mora na dan prejema biti »v stanju milosti«, kar pomeni, da ni zagrešil nobenega težkega (smrtnega) greha. Najbolj pogosto se birmo izvaja proti koncu osnovne šole, lahko pa je birmanec tudi starejši.

Pred prejetjem Svetega duha, mora birmanec poglobiti svojo osebno vero, versko znanje in sodelovanje v Cerkvi. Birmanci se skozi veroučno leto pripravljajo in dopolnjujejo znanje o katoliški veri ter so pogosto nekaj dni pred birmo tudi izprašani. Na prejem zakramenta birme se birmanec (skupaj z botrom in družino) pripravi z molitveno devetdnevnico k Svetemu duhu.

otroci molijo

Kdo je lahko boter in kaj so njegove naloge?

Birmanski boter mora biti star vsaj 16. let ter že biti krščen in birman. Biti mora zgleden kristjan, sposoben in pripravljen na opravljanje poslanstva birmanskega botra. Za botra si birmanec ne more izbrati staršev, lahko pa izbere svojega krstnega botra, s čimer še bolj poudari povezavo krsta in birme. 

Naloge botra so, da birmancu pomaga pri pripravi na birmo, da ga predstavi birmovalcu ter da ga kasneje v življenju vodi in mu pomaga živeti zgledno versko življenje.

Kdo sme birmati? 

Redni birmovalec je škof, pooblaščeni pa so lahko tudi drugi duhovniki. V smrtni nevarnosti lahko vsak duhovnik podeli birmo.

Kako poteka obred birme?

Birma se skoraj vedno deli med mašo. Po evangeliju in pridigi najprej sledi obnova krstnih obljub. Nato v glavnem delu obreda birmanec skupaj s svojim botrom stopi pred birmovalca, ki na birmančevo čelo s krizmo naredi križ in mu položi roko na ramo ter mu podeli Svetega Duha. Medtem boter stoji tik za birmancem in na njegovi rami drži desnico – s tem simbolično prevzema poslanstvo botra. Sledijo prošnje, evharistija in na koncu maše še blagoslov.

Primerna darila za birmo

Praznik birme spremlja slavje in obdarovanje. Darila, s katerim obdarimo birmanca, naj odsevajo pomen zakramenta, služijo kot spomin ali pa naj ga vodijo v življenju.

Sveto pismo

 • Za najbolj priljubljeno darilo velja Sveto pismo, ki ga pogosto podarijo starši ali birmanski botri. Obstaja ogromno različnih izdaj – nekatere izmed njih so še posebej namenjene mladim, saj jim z dodanimi slikami in razlagami na bolj zanimiv način ponujajo branje božje besede. 
  •     YOUCAT Biblija 
  •     Žepno sveto pismo

sveto pismo

Knjiga

 • Različni verski priročniki za mlade– med najbolj priljubljene spadajo YOUCAT priročniki
 • Knjige o svetem duhu
  •     130 tvitov svetega duha
  •     5 minut s svetim duhom
  •     Iskrice svetega duha
 • Knjige o veri
  •     50 vprašanj o Jezusu
  •     365+1 dan s teboj
  •     Sto in eno vprašanje o Bogu
  •     Bog je prav zares
  •     Besede za mlade
  •     Dotakni se me
  •     Kristjan moli…
 • Molitveniki
  •     Kristjan moli

kristjan moli knjiga molitvenik

 • Resnične zgodbe 
  •     Računalniški genij v nebesih – zgodba o Carlu Acutis
  •     Deskarka z dušo
 • Romani in mladinske knjige
  •     Jaz, Čarli Čaplin
  •     Hodi za menoj
  •     Kar ni pekel – Alessandro D’Avenia
  •     Vango
  •     Čas prekratkih hlač
  •     Romani Tesse Afshar npr. Kraj Tišine, Hči Rima

Spominski izdelki

 • Sveta birma – spominski album
 • Plaketa za spomin na birmo

Križ

Nakit

Kipec ali druge podobe njegovega zavetnika

Darilo pogosto spremlja še vizitka s posvetilom.

Zaključek

Birma je eden izmed najpomembnejših zakramentov v življenju katoličana. Ne le, da predstavlja potrditev vere in poglobitev odnosa z Bogom, ampak tudi označuje prehod iz otroštva v odraslost in prevzemanje odgovornosti za lastno duhovno pot. S pomočjo Svetega Duha in njegovih darov se birmanec opolnomoči, da postane pravi pričevalec Kristusove ljubezni v svetu.

Darila, ki jih prejme ob tej priložnosti, niso zgolj materialna, ampak so simbolna in duhovna, ki ga spominjajo na njegovo poslanstvo in povezanost z Božjo družino. Naj bo ta zakrament vedno opomnik na Božjo neskončno ljubezen in milost, ki nas spremlja skozi vse življenje.